Åter igen, söndag 1/11 -09, visar Svenska Dagbladet vad papperstidningen ska användas till och var den har sin unika styrka.

Redaktionschefen Martin Jönsson uttrycker saken exakt: papperstidningen ska ”bli bättre på dels den agendasättande egna journalistiken, dels den sortens journalistik som bygger på läsupplevelse, översikt och visuell kraft.”

Jag kunde inte ha sagt det bättre själv… Kul att han också tar det från ord till handling – för det är vad som saknats de senaste, digitalfixerade åren. Uppslagen om Obama i dagens Svenskan hade varit omöjliga att presentera i något annat format och i någon annan kanal.

Annonser