Jag återkommer nu till bloggen efter en lång tids uppehåll. Familjen kommer alltid först. Jag förlorade min far, Folke Nilsson, i augusti, efter en ganska kort men intensiv sjukdomsperiod. Mitt samtal med honom fortsätter dock så länge jag lever, och han kommer att fortsätta att vägleda mig genom livet – inte minst mitt professionella liv. Ledarskapet kom ju in i bilden senare, men redan när jag var barn hade vi långa samtal om politik, filosofi och religion. Pappa var ju politiker också, och liberalismens väsen fattade jag nog ganska tidigt. Och så blev jag så småningom ledarskribent på UNT…

Pappa var min främsta mentor och den viktigaste förebilden just när det gäller inställningen till både medier och ledarskap.

Som redaktionschef och sedemera förlagschef visste han sitt värde – och han delade med sig av allt. Han var oerhört omtyckt som chef, föreläsare, körledare och så vidare, och människor fick ofta känslan av att de hade en speciell relation till honom. En stark personlighet som kan skapa relationer och lyfta andra till oanade höjder uppnår förstås något mer än bara goda resultat. Han hade den där nyckeln till tändningslåset, som fick i gång full kreativitet och arbetsglädje. Han lyckades skapa en sammanhållning besläktad med familjekänsla varän han var den samlande gestalten.

Relationer. Hur underskattat är inte de i ledarskapssammanhang. Men de är grunden för allt. Med goda relationer följer nämligen en kommunikation som bygger på respekt. Ömsesidig respekt. Man kan aldrig lyckas med förändringsarbete om man inte är intresserad av människorna i organisationen.

Om man – vilket inte är ovanligt – bortser från att det bakom siffror och strategier finns människor med känslor, tankar, kompetens och idéer, så blir det aldrig bra. Man kan inte behandla medarbetare som möbler eller pusselbitar. Men i en professionell organisation förstår medarbetarna samtidigt att man inte ska blanda person och profession – man får inte ta smällarna personligt!

Jag minns när pappa berättade om en stor företagsfusion, som skulle leda till ännu icke definierade rationaliseringar. Medan en del andra oroade sig till vanvett och grät gick pappa ut på stan och shoppade en ny kostym… Buskapet var glasklart: ta det lugnt. Oroa er inte i förskott. Gör något kul så länge.

Min egen erfarenhet är också att ju bättre relationer och ju större självständighet medarbetarna har i laget, desto högre krav kan lagledaren ställa. Och ju mer medarbetarna badar i beröm, desto bättre tål de kritik.

Pappa jobbade en kort tid i tonåren som sportnotisskribent på Ljusdalsposten och hade tankar på att bli journalist. Men det blev lärarseminariet och, efter några år i läraryrket, läromedelsförlag. Medier det också, producerade med stor hållbarhet och medvetenhet. Och släktskapet mellan journalistik och pedagogik är klart – men borde vara större! Vi diskuterade ofta journalistik och pedagogik, pappa och jag. Och när jag i Norrköping i våras lyssnade på en föreläsning om ögonrörelsestudier visade det sig att den bästa nyhetsgrafikanvändningen i en tidning är exakt den presentationstyp som används i läromedel: grafiken varvades med texten varpå hela sidan blev läst!

Det slog mig att professionella läromedelsproducenter och journalister skulle kunna ha stort utbyte av varandra – tidningen används ju av många lärare som ”läromedel” i skolan. Varför inte undersöka beröringspunkterna? Ta del av forskning?

Detsamma slog mig när jag på seminariet om Unga vuxna i Göteborg för ett par år sedan lyssnade till en didaktikprofessor vid Göteborgs universitet. Det hon hade att säga om barns språkutveckling var högintressant för oss journalister!

Samtal pågår. Pappa har alltjämt många svar och motfrågor att ge mig. Det får bli avstampen för mitt fortsatta bloggande om makt och medier. Medierna, ledarskapet – och politiken. Men detta var inte hela pappas värld. Han var, förutom en extremt närvarande pappa-morfar-farfar, också musiker, bildkonstnär, skribent, matkonstnär, trädgårdsmästare och så vidare. Lära män leva heter Barbro Dalbom-Halls senaste bok. Den boken behövde pappa inte läsa.

Annonser