Det är tur att vi har en fri debatt. Att vi vår välja själva utifrån våra egna övertygelser och principer. Somliga trycker på lysknappen två gånger i kväll och känner sig sedan som delaktiga i ett kollektivt rus. Andra, sådana som jag, skyr kollektiva handlingar på kommando. Jag måste få tänka själv. Jag vägrar av princip att blint följa strömmen.

Strömmen, ja. Den stängs som tur är inte av i kväll. Operationer måste utföras, barn måste födas, respiratorer måste gå, välling måste värmas och atomur måste ticka. Jordens timme är varje timme, och vi måste vakta på varje handling om vi menar allvar med att bättre ta vara på planetens resurser och fördela dem mer rättvist mellan våra medmänniskor.

Nej, Jorden släcker inte lyset. Jag släcker inte lyset. Jag är glad och tacksam att jag har elektricitet, och jag vill att fler ska få det. Men med ny och bättre teknik för oss alla. Det är dit vi ska.

Annonser