För mig är det företagsekonomiskt gåtfullt att subventionera en olönsam gren av verksamheten med en lönsam, samtidigt som man inte underhåller den lönsamma grenen.

Om modergrenen förtvinar dör ju alla grenar. Men om den frodas och mår bra får även den olönsamma mer näring och styrka.

Det handlar förstås inte om skogsvård eller fruktodling. Liknelsen gäller mediehusens förvaltning av resurserna och fördelningen av dem på papperstidningen – som ger intäkterna – och mindre lönsamma kanaler som webben.

Webben har haft välsignelsen att få växa utan att behöva löna sig, samtidigt som papperstidningen, som webben och hela mediehusverksamheten alltjämt är beroende av för sin överlevnad, inte på långa vägar underkastats ett lika ambitiöst, idogt och målmedvetet utvecklingsarbete. Ansvaret för detta ligger på alla nivåer inom medieföretagen.

Annonser