Mediehusen har själva bidragit till den negativa upplagespiral de flesta papperstidningar nu dras med. Det som händer just nu i USA, den stora tidningsdöden, gör att styrelser och vd:ar i panik riskerar att börja med en motorsågsmassaker light även här. Men Norden har en helt annan tidningstradition än USA. Och pessimism och svartsyn är det vi minst av allt behöver just nu i branschen!

– De flesta sneglar på varandra och vågar inte vara originella och följa unika koncept för den egna regionen. De som vågat gå egna vägar och emot strömmen har lyckats bättre, exempelvis den ofta prisbelönta Sydsvenskan, som ökade sin upplaga i fjol. Sörmlands Nyheter är ett annat lyckat exempel. Hemligheten är en satsning på pappersupplagan, enligt tidningarna själva.

– Tidningarna har i ett slags modernitetsrus hals över huvud gett bort alldeles för mycket av sin produktion gratis innan verksamheten på webben har varit finansierad. Intäkterna på webben skulle i de allra flesta fall i dag aldrig kunna täcka kostnaderna för det arbete som läggs ned på det redaktionella innehållet – om papperstidningen inte fanns.

– Man har dessutom lagt nästan alla resurser på den inte tillräckligt lönsamma webben, samtidigt som papperstidningens utveckling gått kräftgång. Alla plattformar måste utvecklas parallellt, och papperstidningen är alltjämt moderträdet till alla övriga grenar. Om trädet vansköts dör även grenarna. Detta är dilemmat som uppstår om papperstidningen inte behandlas för vad den är – nämligen den intäktskälla som hela verksamheten lever av.

Så, styrelser och ledningar, sluta lyssna på Kairos Future, stäng av motorsågarna, ta fram sekatören, vattenkannan, gödselsäcken – och släta för all del ut bekymmersrynkorna i pannan. Snart kommer solen igen.

Annonser