Det finns hot. Oro, kris, nöd och död. Men oro kan skapas för mindre.

Journalistens rubbar kräver korta, snärtiga ord. Dramaturgin tarvar laddade uttryck. Dessa uttryck blir så slitna att de inte ens längre förmår skapa oro. För det är väl det som är meningen?

Skapa oro… Hur många gånger har jag bara det senaste året läst att något ”skapar oro”? Ofta handlar det om en enda källa som hört av sig, och änglas för nybygget som ännu inte finns, vägen som ännu inte är projekterad, träden som ännu inte fällts, dagiset som ännu inte stängts, beslutet som ännu inte är fattat.

Och tidningarna skriver: ”Det skapar oro”. Därmed är oron skapad. Av journalisterna.

Man kan bli trött på sin käraste ibland. Ibland blir man lite trött på journalistiken.

Annonser